• Innosol

Fotowoltaika dla firm- bez użycia środków własnych

Każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę z tego jak dużą cześć kosztów związanych z bieżącą działalnością firmy stanowią rachunki za energię elektryczną.

Firma INNOSOL Sp. z o.o. chciała by zaprezentować Państwu atrakcyjną propozycję , systemu sfinansowania fotowoltaiki bez użycia środków własnych, który nie tylko pozwala oszczędzać ale również zarabiać od chwili uruchomienia instalacji.


Proponowane przez nas rozwiązanie opiera się na uzyskaniu dotowanej pożyczki inwestycyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oprocentowanej 2% rocznie (wysokość oprocentowania może nieznacznie się różnić w poszczególnych Wojewódzkich oddziałach WFOŚiGW) na 100% kosztów inwestycji. Dzięki takiemu rozwiązaniu już od pierwszego miesiąca działania instalacji zyskujecie Państwo


-oszczędności na bieżących rachunkach za energię elektryczną

-bezpieczeństwo i niezależność energetyczną

-gwarancję zachowania ciągłości produkcji
Dla przykładu podamy wyliczenia dla firm, gdzie miesięczny rachunek za energię wynosi odpowiednio 4125 zł, 10313 zł i 20.625,00 zł


Przykład 1.

Moc instalacji 100 kWp. Średnia cena instalacji PV to 3.500,00 zł. za 1 kWp.

Koszt instalacji ca. = 100 kWp x 3.500 zł. = 350.000,00 zł.

Koszt – rata miesięczna spłaty pożyczki = 2.252,00 zł./miesiąc

Wydatek energii z 1kWp wynosi 900 kWh/rok – uznawane przez NFOŚ

Uzyskana energia w okresie 1 roku = 100 kWp x 900 = 90.000 kWh.

Oszczędność na rachunku za energię e. = 90.000 x 0,55 zł.(średnia cena za 1kWh ) =

49.500 zł./rok : 12 = 4.125,00 zł./miesiąc

Zysk wynosi = 4.125,00 zł – 2.252,00 zł. = 1.873,00 zł./mies x 12 = 22.476,00 zł./rok

Po 15 latach 22.476,00 zł./rok x 15 = 337.149,00 zł.


Przykład 2.

Moc instalacji 250 kWp. Średnia cena instalacji PV to 3.400,00 zł. Za 1 kWp.

Koszt instalacji = 250 kWp x 3.400 zł. = 850.000,00 zł.

Koszt – rata miesięczna spłaty pożyczki = 5.470,00 zł./miesiąc

Wydatek energii z 1 kWp wynosi 900 kWh/rok.

Uzyskana energia w okresie 1 roku = 250 kWp x 900 = 225.000 kWh/rok

Oszczędność na rachunku za energię el. = 225.000 kWh x 0.55 zł/kWh

= 123.750,00 zł./rok : 12 mies. = 10.312,00 zł./miesiąc

Zysk wynosi = 10.312 zł – 5.470 zł. = 4.842,00 zł/mies x 12 = 58.104,00 zł/rok

Po 15 latach = 58.104 zł./rok x 15 = 871.560,00 zł.


Przykład 3.

Moc instalacji 500 kWp. Średnia cena montażu to 3.400,00 zł. Za 1 kWp

Koszt instalacji = 500 kWp x 3.400,00 zł./kWp = 1.700.000,00 zł.

Koszt – rata miesięczna spłaty pożyczki = 10.940,00 zł/miesiąc

Wydatek energii z 1 kWp wynosi 900 kWh/rok.

Uzyskana energia w okresie 1 roku = 500 kWp x 900 = 450.000 kWh

Oszczędność na rachunku za energię el. = 450.000 kWh x 0.55 zł/kWh

= 247.500,00 zł./rok : 12 mies. 20.625,00 zł./miesiąc

Zysk wynosi = 20.625,00 zł.- 10.940 zł = 9.685,00zł/mies x 12 = 116.220,00 zł/rok

Po 15 latach = 116.220,00 zł./rok x 15 lat = 1.743.300,00 zł.


Poza ewidentnymi zyskami z tej instalacji, warto wspomnieć o jeszcze jednym

ważnym aspekcie, jakim jest bezpieczeństwo maszyn i urządzeń elektronicznych w

przypadku nagłej awarii zasilania z sieci. Przy obecnie zmieniającym się klimacie i stanie naszych sieci energetycznych zjawisko to będzie przybierać na sile, a szkody mogące powstać w takim przypadku są bardzo dotkliwe dla Przedsiębiorcy.


Instalacja od momentu uruchomienia zaczyna się zwracać i dodatkowo zmniejszać płatności za energię elektryczną przynosząc dodatkowy realny zysk. Dodatkowo instalację zalicza się do ewidencji środków trwałych i w czasie 10 lat amortyzuje się w całości.


Panele fotowoltaiczne które oferujemy posiadają gwarancję 30 letnią od

Niemieckiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego Munich RE na ich sprawność

energetyczną oraz pokryte są powłoką grafenową, ze zwiększoną wytrzymałością na

czynniki mechaniczne i chcemiczne oraz posiada właściwości samoczyszczące, co

zmniejsza koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem czystości instalacji PV.


Mam nadzieję, że po analizie powyższych wyliczeń, pomimo tego iż nie

uwzględniają one corocznych podwyżek cen za energię , których uwzględnienie

znacząco podniosłoby zyskowność, dojdą Państwo do wniosku iż warto tym

tematem się zainteresować.


jeśli chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z nami <<kontakt>>


Z przyjemnością odwiedzimy Państwa Firmę i zaprezentujemy w szczegółach

powyższą propozycję.965 wyświetlenia0 komentarz